شماره صفحه: 5 از 6
شیما ۶ سال قبل از ایران گفته است: سلام استادگرامی من لبلا ازشما استادگرامی پوزش میخواهم ازجسارتی که به کسانیکه.من چندگله ازشمادارم.اولا نوبت دهی مطبتان به روش امروزی نیست منشیتان میگوید هرکس زودترآمدزودترویزیت میشود.وبایستی ساعتها وقتمان تلف شود.دوم اینکه بیماری که به شمامراجعه میکندبشما اطمینان کرده وشمابیستی به حرفهای اوخوب گوش کنیدنه اینکه همش باموبایلتان صحبت کنید.بنظر من شما به بیمارتان بی احترامی میکنید.باسپاس فراوان پوزش بسیار وازجسارت بنده
خ.م ۶ سال قبل از ایران گفته است: ﺑﺎﻋﺮﺽ ﺳﻼﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻛﺘﺮﺯﻧﺪﻱ, اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻟﺒﺘﺎﻥ ﺧﻨﺪاﻥ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﺷﺎﺩﻭﺟﻴﺒﺘﺎﻥ ﭘﺮﭘﻮﻝ ﺑﺎﺩ ﻭﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭﺯﻳﺮﺳﺎﻳﻪ اﻳﺰﺩﻣﻨﺎﻥ. ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮﻛﺎﺭﻳﺘﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ,ﺳﺮﻓﺮاﺯ,ﭘﻴﺮﻭﺯ,ﻭﭘﺎﻳﺪاﺭﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎﻥ اﻭﻝ ﻣﻮﺭﺩﻟﻂﻔﺎﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪاﻭﻧﺪﺑﺎﺷﻨﺪﻭاﮔﺮﻫﺪاﻳﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺎﻛﺎﻡ ﻭﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪﻭﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺭﻭﺯااﻓﺰﻭﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺭﻱ ﺩﻭﺭﭼﺸﻢ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪاﻧﺸﺎاﻟﻠﻪ.
محمد ۶ سال قبل از ایران گفته است: با سلام و عرض خسته نباشید خدمت دکتر زندی عزیز من اول از خدا شاکرم و دوم زنگیم رو مدیون دستهای شفا بخش شما هستم امیدوارم در تمام مراحل زندگی و کاری موفق و پیروز باشید
ش.م ۶ سال قبل از ایران گفته است: ﺑﺎ ﺩﺭﻭﺩ ﻓﺮاﻭاﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻛﺘﺮ ﮔﺮاﻣﻲ ﻓﺮاﺭﺳﻴﺪﻥ ﺭﻭﺯﭘﺰﺷﻚ ﺭاﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻭﻫﻤﻜﺎﺭاﻥ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎﻥ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻋﺮﺽ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻢ.ﻭﺑﺮاﻱ ﺷﻤﺎﺁﺭﺯﻭﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴت,ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﻭﺳﺮاﻓﺮاﺯﻱ اﺯاﻳﺰﺩﻣﻨﺎﻥ ﺩاﺭﻡ.
امیر ۶ سال قبل از ایران گفته است: باعرض سلام خدمت جناب دکترمحترم بنده ازشماکمال تشکررادارم ازاینکه دکتری دلسوزومهربانی چون شمامعالج بنده بوده بسیاربسیاربسیارازشماسپاسگذارم.امیدوارم همیشه ودرهرکجاکه هستیدموفق وسربلندوپایدارباشید.جامعه پزشکی به خودمی بالدازاینکه همچون پزشکانی چون شمادرمملکت خودخدمت میکنید.باسپاس فراوان
خ,چ ۶ سال قبل از ایران گفته است: ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺧﺪا ﺑﻮﺩﻱ,ﺧﺪاﻳﺎﺭﺕ ﺑﺎﺩ. ﻫﺮﻟﺤﻆﻪ ﻭﻫﺮﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺖ ﺑﺎﺩ. اﻳﻦ ﻋﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﺯاﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻲ, ﺑﺤﻖ ﻋﻠﻲ, ﻫﺪﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﺖ ﺑﺎﺩ.ﻋﻴﺪﺳﻌﻴﺪﻓﻂﺮ ﺑﺮﺷﻤﺎﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺑﺎﺩ
پ.پ ۶ سال قبل از ایران گفته است: ﺁﺭﺯﻭ ﺩاﺭﻡ ﺑﻬﺎﺭاﻥ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻱ ﻳﺎﺱ ﺧﻨﺪاﻥ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺁﻥ ﺧﺪاﻭﻧﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻓﺮﻳﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻫﻤﺮاﻩ ﻭﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺗﻮ
ﭘﺮﻭﻳﻦ ۶ سال قبل از ایران گفته است: ﺳﻼﻡ. ﺷﻤﺎ ﺩﻛﺘﺮ ﻓﻮﻗﺎﻟﻌﺎﺩﻩ و ﺯﺑﺮﺩﺳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ.ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻄ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻋﻤﻞ ﺷﺪﻩ اﻡ ﻭﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭاﺿﻲ ﻭﺧﺸﻨﻮﺩ ﻫﺴﺘﻢ.اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻭﭘﺎﻳﺪاﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
hp ۶ سال قبل از ایران گفته است: من فقط ازاین طریق میخواهم تولددکترزندی را تبریک عرض کنم وامیدوارم ایشان هرجاهستندسالم وتندرست وموفق وسعادتمندباشندوپله های ترقی راهرچه بهتروسریعترطی کنند.دکترعزیز پیروز,سربلندوسرافرازباشیدوعمری طولانی وباعزت داشته باشید.
... ۸ سال قبل از ایران گفته است: سلام و خسته نباشید دستهايي که شفا مي دهند مقدس تر از لبهايي هستند که دعا مي خوانند . . . جناب آقای دکتر زندی جامعه ي پزشکي کشور بر خود مي بالد که افرادي پاک نهاد و نيکو سرشت به پشتوانه ي توانايي و دانايي توشه گرفته از عِرق ملّي و ميهني در سوداي تامين سلامت انسانها همت خويش را به کار گرفته اند و مجدانه تلاش مي نمايند. اميدوارم همواره هدف عالي شفابخشي را كه فطرت آشناي تمامي انسانهاست ، سرلوحه تلاش بي وقفه خود نماييد تا دم مسيحايي موجود در روح قدسي عالم نيز ، ملازم علم وخرد شما گشته و مقصود حاصل آيد. با دو بال انديشه و ايمان در آسمان پيشرفت و تعالي بشريت و تا بي کرانه عالم هستي به پرواز درآمده و در برداشتن گام هاي مستحکم و مطمئن در مسير توسعه ، کوشا و پويا باشيد. سعادتمندي ، موفقيت و دستيابي به مدارج بالاي علمي را از درگاه خداوند متعال خواستارم. آقای دکتر من خیلی خوشحالم که توسط شما عمل شدم و از عملی که برای من انجام داده اید بسیار سپاس گزارم در پناه حق
شماره صفحه: 5 از 6