لیست سوالات رایج

سوالات رایج

آیا من کاندید عمل جراحی چاقی هستم؟ (نمایش سوال)
موارد منع عمل جراحی کدام است؟ (نمایش سوال)
کدام یک از این اعمال جراحی بهتر است؟ (نمایش سوال)
شیوه انجام این عمل ها بصورت باز است یا لاپاراسکوپی(جراحی های کم تهاجمی یا درون بین)؟ (نمایش سوال)
مدت زمان بستری در این جراحی ها چند روز است؟ (نمایش سوال)
آیا بعد از این اعمال حاملگی امکانپذیر است؟ (نمایش سوال)
کدام روش قطعی است؟ (نمایش سوال)