فواید جراحی بای پس معده پس از 6 سال

فواید جراحی بای پس معده پس از 6 سال

محققان نتایج بیش از 400 بیمار را که با BMI>35 جراحی شدند را با دو گروه مشابه که متقاضی جراحی بوند اما عمل نشدند (گروه کنترل 1) و یا انتخابی رندم از افراد بسیار چاق جامعه بودند مقایسه کردند. در 6 سال بیمارانی که تحت جراحیRoux-en-Y  gastric bypass (RYGB)

 قرار گرفتند، حدود 4/1 وزن بدنشان کاهش یافت در حالی که در وزن گروه کنترل تغییری ایجاد نشد.و دیابت 66% بیماران جراحی شده به طور کامل درمان شد، در مقابل این درصد در گروه کنترل فقط 6-8% بوده است.و در مقایسه با ابتلای 15-17% افراد جراحی نشده به دیابت تنها 2% کسانی که جراحی شدند مبتلا شدند.چاقی زیاد ریسک انواع بیماریهای قلبی و عروقی را بالا می برد، همچنین جراحی بای پس معده در کوتاه مدت باعث کاهش سریه وزن و خطرات ذکر شده می شود. اگرچه تاثیر آن در بلند مدت مشخص نیست.

لینک این مقاله در سایت medscape 

http://www.medscape.com/viewarticle/777372

تعداد بازدید: ۴۰۸۲