نقش Ileal interposition و sleeve gastrectomy در درمان دیابت ملیتوس ۲

ترکیبی از لاپاروسکوپی ileal interposition (II)با گاسترکتومی اسلیو (SG) به عنوان روش جدید ارائه دهنده بهبود سوخت و ساز بدن و کاهش وزن بدون ایجاد سوء جذب قابل توجه است.هدف از این مطالعه بررسی نتایج حاصل از این روش جدید برای کنترل دیابت نوع ۲، چاقی، فشار خون بالا و اختلالات سوخت و ساز بدن بود
در فوریه ۲۰۰۸  IIو SGدر ۴۳نفر (F = M 25:18) انجام شد. شرکت کنندگان متوسط ​​سن (۸٫۲ ± ۴۷٫۲ سال (محدوده ۲۹-۶۶سالداشتند، طول مدت ابتلا به دیابت از ۹٫۲ ± ۱۰٫۱ سال محدوده ۱-۳۲سالو متوسط ​​بدن قبل از عمل توده (BMI)از ۷٫۸ ± ۳۳٫۲ Kg/M2 است.تمام بیماران دیابت نوع۲ (DM) کنترل نشده بودند با به طور متوسط ​​هموگلوبین گلیکوزیله    ۹٫۶ ± ۲٫۱%با وجود استفاده از مواد خوراکی کاهنده قند خون (OHAs) و / یا انسولینسی نفر (۷۰٪)فشار خون بالا، (۴۶٪) ۲۰ با دیس لیپیدمی، و  (۴۲٪) ۱۸میکروآلبومینوری قابل توجه است.نتیجه اولیه بهبودی از بیماری دیابت (HbA1C < 6.5%بدون OHAs/  انسولین)و نتایج ثانویه کاهش نیاز به عامل ضددیابت و اجزای سندرم متابولیک بودند.
متوسط ​​پیگیری ۸٫۶ ± ۲۰٫۲ ماه محدوده ۴-۴۰ماه بود.پس از عمل، پارامترهای قند خون ،قندخون ناشتا و پس از صرف ناهار، HbA1c در تمام بیماران (P <0.05) در تمام فواصل بهبود یافته است.بیست( (۴۷٪بیمارانبهبودی در دیابت داشتند و نشان دهنده کاهش قابل توجهی نیاز بهOHAاست .همه بیماران کاهش وزن بین ۱۵تا ۳۰ درصد (P <0.05)  ،بیست و هفت نفر(۹۰%)بهبودی در فشار خون بالا داشتند .در ۳ سال، میانگین کاهش HbA1c(34%)بیشتر از کاهش در BMI(25%)بود.یک روند رو به کاهش در چربی و میکروآلبومینوری بعد از عمل وجود دارد، هر چند آن را برای تنها میکروآلبومینوری معنی دار دانستند.
لاپاروسکوپی IIبا SGبه نظر می رسد یک روش امیدوار کننده برای کنترل ۲ DM، فشار خون بالا، کاهش وزن و ناهنجاری های متابولیک است.یک مطالعه چند مرکزی با تعداد زیادی از بیماران و یک دوره پیگیری طولانی تر برای اثبات یافته های اولیه ما مورد نیاز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *