سوالات رایج

اگر شاخص توده بدنی شما بالاتر از 40 و یا بالاتر از 35 همراه با بیماریهای خاص است نیازمند عمل جراحی هستید مگر در موارد ویژه به تشخیص پزشک,البته بدماران دیابتی به دلیل تهدید عوارض جدی باید زودتر اقدام به عمل جراحی بنمایند.

الف:اعتیاد

ب:عدم پذیرش عمل جراحی توسط مریض

ج:بیماریهای شدید روانپزشکی

انتخاب نوع عمل به شرایط مریض بستگی دارد و هیچ یک از این اعمال جراحی نسبت به دیگری برتری ویژه ای ندارد

به هر دو صورت میتوان ولی بهتر است به صورت لاپاراسکوپی انجام شود.

در گاستریک باندینگ 1 روز و در بقیه اعمال 3 تا 7 روز است.

بطور کلی در افرادیکه شاخص توده بدنی آنها بالاتر از 35 است حاملگی اکیدا ممنوع است و حتما باید بعد از کاهش وزن اقدام به حاملگی  و زایمان شود بطور متوسط 12 تا 18 ماه بعد از انجام جراحی امکان حاملگی فراهم میشود.

هیج روشی قطعی نیست وهمه این روش ها صرفا کمکی جهت کاهش وزن و یا شروع کننده روند کاهش وزن هستند که همکاری مریض را میطلبند