ارتباط چاقی,اعتماد به نفس و افسردگی

چگونه چاقی و اضافه وزن بر اعتماد به نفس تاٴ ثیر می گذارد؟
یک مطالعه در سال ۲۰۰۳ نشان داد که بیش از ۵۰% افراد دارای اضافه وزن بخصوص زنان جوان و بیشتر در هنگام شنا، ورزش، تعطیلا ت یا در مکانهای تفریحی عمومی بدلیل وزنشان فاقد اعتماد به نفس هستند. در همان نظرخواهی ۴۱% اظهار داشتند که احساس می کنند که آ‌نها بدلیل وزنشان مورد قضاوت بیشتری هستند و ۲۵% توهین هایی را بخصوص از بچه ها تجربه کرده بودند بطور آ‌شکاری ۳۳% از افراد لا غر باور دارند که آ‌نها با افراد دارای اضافه وزن بطریق متفاوتی رفتار می نماید و ۲۵% اعتقاد دارند که افراد دارای اضافه وزن فاقد کنترل هستند. دکتر آ‌لبرت استانکاد، که یک نویسنده مشهور افسردگی و چاقی است، در کتاب دردهای چاقی ( ۱۹۸۰، صفحه ۷۵ ) از زبان یکی از بیمارانش در توصیف خود می نویسد:
یک توده خاکستری سبز، یک ماده بی خاصیت و بیشکل و سپس در همان زمانها من احساس سستی و تنبلی کردم و همین حالا وقتی از روی میز معاینه برمی خیزم، احساس می کنم مانند یک فیل هستم.
 ارتباط بین چاقی و افسردگی چیست؟

مدتهای مدیدی است که ارتباط بین افسردگی و چاقی ثابت شده است اما هیچوقت مدارکی مبنی بر میزان این ارتباط و تعریف مطلق آ‌ن داده نشده است.
اغلب روشن نیست که چاقی یا افسردگی کدامیک در چرخه اضافه وزن و کمی اعتماد به نفس در ابتدا بوجود می آ‌یند همینطور اثر روانی رژیم غذایی مشخص نیست. آ‌یا آ‌ن در برطرف نمودن نگرانی های مربوط به چاقی مفید است و یا با تشدید اضطراب و خودبیزاری وقتی که تقریباً اضافه وزن بطور حتمی الوقوع جای خود برمی گردد، مضر می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *